GIS SERVICE PRAGUE

Převod analogové dokumentace do GIS

GIS SERVICE PRAGUE spol. s r. o. poskytuje široké spektrum služeb v oblasti sběru dat pro geograficky orientované informační systémy a v oblasti tvorby systémů pro řízení výrobních procesů.

Firma nabízí jako službu převod původní analogové dokumentace do GIS. Cílem je digitální zachycení základních geodetických dat nebo převedení digitální dokumentace dat provozních prostředků v GIS, která splňuje nároky na přesnost, úplnost, správnost a strukturu pro plánované účely. Našim zákazníkům slouží převedená digitální data výrobních prostředků v GIS jako základ, který má široké uplatnění.

V současné době nachází GIS velmi široké pole uplatnění, a to jak v organizacích státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru. Státní správě a samosprávě nabízíme efektivní nástroje pro evidence majetku, nemovitostí, parcel, pomoc při tvorbě územního plánu. Řešení pro správu inženýrských sítí (technických sítí, energetiky, evidence majetku) apod. Pro soukromý sektor pomoc s vizualizací staveb, s evidencí majetku, ale i spolupráci na tvorbě mobilních aplikací s využitím mapových služeb.

Potřebujete nasadit GIS? Chcete rozšířit či modernizovat stávající systém? Kontaktujte nás.

gsp@hrdlicka.cz

IČO: 65409574, DIČ: CZ65409574
Spis. značka C 44299 vedená u Městského soudu v Praze